Εξετάσεις

FC success

Οδηγίες για επιτυχία στο Cambridge FC


ecPe success.mp4

Οδηγίες για επιτυχία στο Michigan Proficiency


ecce success.mp4

Οδηγίες για επιτυχία στο Michigan Lower


Οι γνώσεις πρέπει να πιστοποιούνται τόσο για να αναγνωρίζουμε την πρόοδο μας, οσο και για λόγους εργασιακούς . Ετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις πιο έγκυρες πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας :

Αγγλικά

Cambridge – Michigan – EuroPalso - ESB

αλλά και ειδικά πτυχία IELTS – TOEFL – GMAT - TOEIC

Ιταλικά:

Celi – Perugia - ΚΠΓ

Γαλλικά

Sorbonne - DALF

Γερμανικά

Goethe

Ισπανικά

Dele -ΚΠΓ