Τμήματα Μαθητών

Καλό είναι τα μαθήματα αγγλικών να ξεκινούν από την 1η ή 2α Δημοτικού με βιωματικό τρόπο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αγγλικό νήπιαγωγείο (pre-junior) ή προκαταρκτικές τάξεις (Juniors). Ακολουθούν οι Senior τάξεις και έπειτα ξεκινά η προετοιμασία για πτυχία. Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα σπουδών προσαρμόζονται στους μαθητές με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σπουδών στην κατάλληλη ηλικία.

Παρακινούμε τα παιδιά και κάνουμε τη μάθηση ευχάριστη διαδικασία. Πιστοποιούμε τακτικά τις γνώσεις μας με εξετάσεις πτυχίων κάθε 2 χρόνια.

Φροντίζουμε οι μαθητές μας να επιτύχουν στις εξετάσεις του Proficiency (C2) το αργότερο στο τέλος της 1ης τάξης του Λυκείου ώστε μετά να έχουν την ευχέρεια να αφοσιωθούν στις εξετάσεις του σχολείου τους. Οργανώνουμε, ειδικά μαθήματα για να πετύχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Οι κύκλοι σπουδών στα σχολεία μας είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις αλλά και να είναι δυνατή η προσαρμογή των ετών σπουδών ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας για ΔΩΡΕΑΝ Pre junior συμπληρώνοντας την φόρμα