Ηλεκτρονική Εγγραφή

γγλικά πετρούπολη, Αγγλικά Ιλιο, Γαλλικά πετρούπολη, Γαλλικά Ιλιο Γερμανικά πετρούπολη, Γερμανικά Ιλιο  Ιταλικά πετρούπολη, Ιταλικά Ιλιο Ισπανικά πετρούπολη, Ισπανικά Ιλιο, Ξενες γλωσσες πετρούπολη, Ξένες Γλώσσες  Ιλιο

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός! Ξεκινάμε νωρίς με ευχάριστο μάθημα και βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης ώστε οι μαθητές να μιλάνε τη γλώσσα που μαθαίνουν και να τη βιώνουν. Δεν είναι ένα ακόμα μάθημα - είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα που οδηγεί σε μάθηση!